Currículos: Vendedora e Tradutora

Currículo de Professora Ingles

*ADVOGADA, TRADUTORA PORTUGUES/INGLES/FRANCES, PROFESSORA DE INGLES. Procuro vaga na AREA JURIDICA. Residia na Franca e fixei residencia definitiva no Rio de Janeiro. Experiencia no contencioso como advogada de Instituicoes Financeiras de grande porte. Coordenacao do grupo de estagiarios do escritorio de Direito-SP/Centro. Elaboracao da docuentacao e cumprimento das formalidades necessarias ao procedimento administrativo de Licitacao Publica e Concorrencia privada.